Gioielleria Agrigento
Gioielleria Agrigento
Gocce D 'Oro Gioielli เป็นเลิศของ Agrigento ในการผลิตช่างทอง กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วจากความปรารถนาของพี่น้อง Casalicchio ที่จะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นก่อน ๆ ความชำนาญของมือของพวกเขาหล่อหลอมชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์และน่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของช่างทองซิซิลีที่เพิ่มชื่อเสียงระดับสากล. นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายของมีค่าแล้ว Gocce D’Oro Gioielli ยังเชี่ยวชาญในการขายนาฬิกาคุณภาพสูงสำหรับทุกความต้องการ บริษัท ช่างทองในความเป็นจริงบ้านการประชุมเชิงปฏิบัติการอัญมณีและการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตนาฬิกาในพื้นที่ เครื่องประดับ Gocce D’Oro เป็นที่รู้จักกันในด้านคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์เช่น: - ปะการัง - เพชร - ไข่มุกธรรมชาติ - พลอยสีม่วง - ไพฑูรย์ - ทับทิม - เพชร - บุษราคัม - หยกและหินกึ่งมีค่าอื่น ๆ.